Arbeidsrecht

De juiste arbeidsovereenkomsten, scherpe afspraken over concurrentie- en relatiebeding óf een vervelend arbeidsconflict? Koeslag Jacobs Advocaten adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van het arbeidsrecht.

Denk dan niet alleen aan het opstellen en (het jaarlijks) controleren van arbeidsovereenkomsten, maar ook aan het begeleiden van ontslagtrajecten en reorganisaties.

Bij tal van andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals het concurrentie- en relatiebeding, dossiersopbouw en personeelsbeleid bij arbeidsconflicten, behartigen wij graag uw belangen. We zijn er voor u. 

Koeslag Jacobs Advocaten heeft in de loop der jaren ruime ervaring en expertise opgedaan in dit levendige rechtsgebied. Wij zijn ‘to the point’ en streven naar een doeltreffende oplossing voor urgente problemen of belangrijke ontwikkelingen.

Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van:

  • Opstellen/controleren arbeidsovereenkomsten
  • Geschillen omtrent cao’s
  • Opstellen van bedrijfsreglementen
  • Begeleiden van reorganisaties
  • Ontslag op staande voet
  • Overgang van onderneming
  • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
  • Ontslagprocedures bij de kantonrechter en UWV
  • Begeleiding bij arbeidsconflicten