Contractenrecht

Wat doet u als een overeenkomst niet wordt nageleefd, bij een ontbinding van een contract of bij een aansprakelijkheidskwestie? Precies, u zoekt een scherp advies. Wij zijn er voor u wanneer het gaat om alles waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen binnen de algemene noemer ondernemings- en contractenrecht.

Want u hebt een breed netwerk en gaat allerlei overeenkomsten aan. Met leveranciers, werknemers, opdrachtgevers en vele andere partijen. Dit kan variëren van het sluiten van contracten, het hanteren van algemene voorwaarden en natuurlijk het kiezen van een (rechts)vorm voor uw onderneming. Maar bijvoorbeeld ook de incasso van vorderingen en geschillen met curatoren in faillissementssituaties. Daarna bestaan er verplichtingen over en weer.

Koeslag Jacobs Advocaten heeft zich gespecialiseerd op de ondernemende cliënt en staat u op krachtige en zakelijke wijze bij. Tevens is het door de nauwe samenwerking op fiscaal gebied met Wagenaars Fiscalisten, welke ook in De Glazen Boerderij is gevestigd, mogelijk bij onze advisering zowel het juridische als het fiscale aspect te combineren. Zo kunt u alles in één hand houden. Hetgeen ook de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt en de kosten kan drukken.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Opstellen en beoordelen van (overname)contracten
  • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • Aansprakelijkheidskwesties
  •  Beoordelingen van financieringsovereenkomsten
  • Opzegging kredietrelatie van de bank
  • Faillissementsrechtelijke vraagstukken
  • Intellectueel eigendomsrecht, zoals het auteursrecht
  • Consumentenrecht
  • Geschillen met verzekeraars over dekkingsvraagstukken