Arbitrage en procesrecht

Indien u een geschil heeft, kunnen de advocaten van Koeslag Jacobs Advocaten uw belangen behartigen. Dit kantoor begrijpt dat procederen en arbitreren een ambacht is. Door de jaren heen hebben wij ons de fijne kneepjes van dit rechtsgebied eigen gemaakt.

Als kantoor hebben wij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van de cliënt in een ingewikkelde procedure. We gaan strategisch om met beschikbare middelen: bepalen de juiste strategie waarmee we de belangen van de cliënt op efficiënte wijze behartigen. 

Onze werkzaamheden bestaan uit procederen bij de civiele rechter of arbitrage. Wij weten de weg naar de rechtbank, het gerechtshof, Raad van Arbitrage voor de Bouw of Nederlands Arbitrage Instituut. Een ander onderdeel is beslaglegging op vermogensbestanddelen van een schuldenaar.