Huurrecht

Koeslag Jacobs Advocaten adviseert en procedeert frequent op het gebied van het (bedrijfsmatige) huurrecht.

Een huurcontract is vaak een langlopende verbintenis tussen verschillende partijen. Er zijn grote belangen aan gekoppeld en in de naleving van de rechten en plichten van een huurovereenkomst doen zich regelmatig problemen voor. Voor het opstellen en beoordelen van huurovereenkomst of de algemene bepalingen bent u bij Koeslag Jacobs aan het juiste adres. Of dat nu betrekking heeft op middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte. Wij begrijpen uw positie en behartigen uw belangen fervent.

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

  • Opzegging / ontbinding huurovereenkomst
  • Vorderen van herstel van gebreken aan het gehuurde
  • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst
  • Huurprijsherzieningsprocedure
  • Indeplaatsstellingsprocedure
  • Ontruiming van het huurpand